Team:Oxford/Sequences

iGEM Oxford 2016 - Cure for Copper

Sequences

gBlocks

Here is the sequences for all of the parts we have used in our project with the biobrick prefix and suffix. When we ordered these sequences as gBlocks from IDT we include a pre-preffix and post-suffix for our original Forw. and Rev. primers to bind to.

Pre-prefix and biobrick prefix (ATG):

CGACTTGATCACGTAGAATTCGCGGCCGCTTCTAG

Pre-prefix and biobrick prefix:

CGACTTGATCACGTAGAATTCGCGGCCGCTTCTAGAG

Post-suffix and biobrick suffix:

TACTAGTAGCGGCCGCTGCAGTTATATCGATCGTGT

TAT Csp1 HH: (BBa_K1980000)

GAATTCGCGGCCGCTTCTAGATGCAACGTCGTGACTTCCTGAAATACAGTGTTGCTCTTGGGGTTGCTTCCGCATTACCCCTTTGGTCCCGCGCAGTGTTTGCTGGTGAAGACCCGCACGCAGGCCATAAGATGTCTCATGGTGCGAAGTACAAAGCACTTCTTGACTCTTCCTCCCATTGTGTTGCGGTAGGCGAGGACTGTCTGCGTCACTGTTTTGAAATGCTTGCTATGAACGACGCGAGTATGGGGGCGTGCACCAAAGCCACCTACGATCTTGTAGCCGCCTGCGGAGCATTAGCTAAGCTGGCGGGGACCAACTCAGCCTTTACACCAGCCTTCGCCAAAGTCGTTGCTGATGTATGTGCCGCGTGCAAAAAGGAATGTGACAAGTTTCCATCCATTGCCGAATGTAAGGCTTGCGGAGAGGCGTGCCAGGCTTGTGCAGAAGAGTGTCACAAAGTCGCGGCCCATCATCACCACCATCACTAATAATACTAGTAGCGGCCGCTGCAG

TAT Csp1 sfGFP HH: (BBa_K1980001)

GAATTCGCGGCCGCTTCTAGATGCAACGTCGTGACTTCCTGAAATACAGTGTTGCTCTTGGGGTTGCTTCCGCATTACCCCTTTGGTCCCGCGCAGTGTTTGCTGGTGAAGACCCGCACGCAGGCCATAAGATGTCTCATGGTGCGAAGTACAAAGCACTTCTTGACTCTTCCTCCCATTGTGTTGCGGTAGGCGAGGACTGTCTGCGTCACTGTTTTGAAATGCTTGCTATGAACGACGCGAGTATGGGGGCGTGCACCAAAGCCACCTACGATCTTGTAGCCGCCTGCGGAGCATTAGCTAAGCTGGCGGGGACCAACTCAGCCTTTACACCAGCCTTCGCCAAAGTCGTTGCTGATGTATGTGCCGCGTGCAAAAAGGAATGTGACAAGTTTCCATCCATTGCCGAATGTAAGGCTTGCGGAGAGGCGTGCCAGGCTTGTGCAGAAGAGTGTCACAAAGTCGCGGCCGGCAGTGGGTCTGGGTCGAGCAAAGGAGAAGAACTTTTCACTGGAGTTGTCCCAATTCTTGTTGAATTAGATGGTGATGTTAATGGGCACAAATTTTCTGTCCGTGGAGAGGGTGAAGGTGATGCTACAAACGGAAAACTCACCCTTAAATTTATTTGCACTACTGGAAAACTACCTGTTCCCTGGCCAACACTTGTCACTACTCTGACCTATGGTGTTCAATGCTTTTCCCGTTATCCGGATCACATGAAACGGCATGACTTTTTCAAGAGTGCCATGCCCGAAGGTTATGTACAGGAACGCACTATATCTTTCAAAGATGACGGGACCTACAAGACGCGTGCTGAAGTCAAGTTTGAAGGTGATACCCTTGTTAATCGTATCGAGTTAAAAGGTATTGATTTTAAAGAAGATGGAAACATTCTCGGACACAAACTCGAGTACAACTTTAACTCACACAATGTATACATCACGGCAGACAAACAAAAGAATGGAATCAAAGCTAACTTCAAAATTCGCCACAACGTTGAAGATGGTTCCGTTCAACTAGCAGACCATTATCAACAAAATACTCCAATTGGCGATGGCCCTGTCCTTTTACCAGACAACCATTACCTGTCGACACAATCTGTCCTTTCGAAAGATCCCAACGAAAAGCGTGACCACATGGTCCTTCTTGAGTTTGTAACTGCTGCTGGGATTACACATGGCATGGATGAGCTCTACAAACATCATCACCACCATCACTAATAATACTAGTAGCGGCCGCTGCAG

MymT HH: (BBa_K1980002)

GAATTCGCGGCCGCTTCTAGATGCGTGTAATTCGCATGACTAATTATGAAGCCGGTACACTTTTGACTTGTAGCCACGAGGGGTGCGGCTGTCGTGTTCGTATTGAAGTCCCGTGTCATTGTGCCGGAGCGGGCGACGCTTACCGCTGCACCTGTGGAGATGAACTGGCTCCTGTGAAACATCATCACCACCATCACTAATAATACTAGTAGCGGCCGCTGCAG

MymT sfGFP HH: (BBa_K1980003)

GAATTCGCGGCCGCTTCTAGATGCGTGTAATTCGCATGACTAATTATGAAGCCGGTACACTTTTGACTTGTAGCCACGAGGGGTGCGGCTGTCGTGTTCGTATTGAAGTCCCGTGTCATTGTGCCGGAGCGGGCGACGCTTACCGCTGCACCTGTGGAGATGAACTGGCTCCTGTGAAAGGCAGTGGGTCTGGGTCGAGCAAAGGAGAAGAACTTTTCACTGGAGTTGTCCCAATTCTTGTTGAATTAGATGGTGATGTTAATGGGCACAAATTTTCTGTCCGTGGAGAGGGTGAAGGTGATGCTACAAACGGAAAACTCACCCTTAAATTTATTTGCACTACTGGAAAACTACCTGTTCCCTGGCCAACACTTGTCACTACTCTGACCTATGGTGTTCAATGCTTTTCCCGTTATCCGGATCACATGAAACGGCATGACTTTTTCAAGAGTGCCATGCCCGAAGGTTATGTACAGGAACGCACTATATCTTTCAAAGATGACGGGACCTACAAGACGCGTGCTGAAGTCAAGTTTGAAGGTGATACCCTTGTTAATCGTATCGAGTTAAAAGGTATTGATTTTAAAGAAGATGGAAACATTCTCGGACACAAACTCGAGTACAACTTTAACTCACACAATGTATACATCACGGCAGACAAACAAAAGAATGGAATCAAAGCTAACTTCAAAATTCGCCACAACGTTGAAGATGGTTCCGTTCAACTAGCAGACCATTATCAACAAAATACTCCAATTGGCGATGGCCCTGTCCTTTTACCAGACAACCATTACCTGTCGACACAATCTGTCCTTTCGAAAGATCCCAACGAAAAGCGTGACCACATGGTCCTTCTTGAGTTTGTAACTGCTGCTGGGATTACACATGGCATGGATGAGCTCTACAAACATCATCACCACCATCACTAATAATACTAGTAGCGGCCGCTGCAG

pCusC promoter: (BBa_K1980004)

GAATTCGCGGCCGCTTCTAGAGGCGGGATCAGATGGCAATCGCTTATTGGCAAAATGACAATTTTGTCATTTTTCTGTCACCGGAAAATCAGAGCCTGGCGAGTAAAGTTGGCGGCATAATACTAGTAGCGGCCGCTGCAG

pCopA sfGFP: (BBa_K1980005)

GAATTCGCGGCCGCTTCTAGAGGGTTTATTAATTTCTTGACCTTCCCCTTGCTGGAAGGTTTAACCTTTATCAGTGAGAGGAGGAATTAACCTCATGAGCAAAGGAGAAGAACTTTTCACTGGAGTTGTCCCAATTCTTGTTGAATTAGATGGTGATGTTAATGGGCACAAATTTTCTGTCCGTGGAGAGGGTGAAGGTGATGCTACAAACGGAAAACTCACCCTTAAATTTATTTGCACTACTGGAAAACTACCTGTTCCCTGGCCAACACTTGTCACTACTCTGACCTATGGTGTTCAATGCTTTTCCCGTTATCCGGATCACATGAAACGGCATGACTTTTTCAAGAGTGCCATGCCCGAAGGTTATGTACAGGAACGCACTATATCTTTCAAAGATGACGGGACCTACAAGACGCGTGCTGAAGTCAAGTTTGAAGGTGATACCCTTGTTAATCGTATCGAGTTAAAAGGTATTGATTTTAAAGAAGATGGAAACATTCTCGGACACAAACTCGAGTACAACTTTAACTCACACAATGTATACATCACGGCAGACAAACAAAAGAATGGAATCAAAGCTAACTTCAAAATTCGCCACAACGTTGAAGATGGTTCCGTTCAACTAGCAGACCATTATCAACAAAATACTCCAATTGGCGATGGCCCTGTCCTTTTACCAGACAACCATTACCTGTCGACACAATCTGTCCTTTCGAAAGATCCCAACGAAAAGCGTGACCACATGGTCCTTCTTGAGTTTGTAACTGCTGCTGGGATTACACATGGCATGGATGAGCTCTACAAACATCATCACCACCATCACTAATAATACTAGTAGCGGCCGCTGCAG

pCopA sfGFP with divergent CueR: (never submitted)

GAATTCGCGGCCGCTTCTAGAGTTATTACCCTGCGCGATGATGACAACAACCCGACAGGTTTTCAATAATCGGACAGTCGGCACTATCGTCGCCCGGACACGCGTTAGCCAGCGCCAGCAGTTGGTCCCGCATGCTCTGTAATTCTTCGATATGGCGCTCAATTTCCGCAACTTTTTCAAGGGTACGGCGTTTCACATCAGCAGAGTGACGTTGCGGATCGTTGAACAAATTGACCAGTTCACCGCTCTCCTCAAGGTTGAACCCTACTTGACGGGCCTGGCGCAGTAACGTCAACTCATTGAGGTGCTGTTGCGTATAGGTGCGATAACCATTCTCTGAGCGCATCGGCGGAGTAACCAAACCTTTTTCTTCATAAAAGCGGATTGCTTTGCTGGTCAGACCTGTGATCTTCGCCACATCGGAGATGTTCATCTGTAATTTCTCCTCTTTCTCTAGTAGCTAGCACAATACCTAGGACTGAGCTAGCTGTCAAACTAGAGAGTAGATAGATAGATGCACCCCGCCTGGTTTATTAATTTCTTGACCTTCCCCTTGCTGGAAGGTTTAACCTTTATCATACTAGAAAGAGGAGAAATACTAGATGAGCAAAGGAGAAGAACTTTTCACTGGAGTTGTCCCAATTCTTGTTGAATTAGATGGTGATGTTAATGGGCACAAATTTTCTGTCCGTGGAGAGGGTGAAGGTGATGCTACAAACGGAAAACTCACCCTTAAATTTATTTGCACTACTGGAAAACTACCTGTTCCCTGGCCAACACTTGTCACTACTCTGACCTATGGTGTTCAATGCTTTTCCCGTTATCCGGATCACATGAAACGGCATGACTTTTTCAAGAGTGCCATGCCCGAAGGTTATGTACAGGAACGCACTATATCTTTCAAAGATGACGGGACCTACAAGACGCGTGCTGAAGTCAAGTTTGAAGGTGATACCCTTGTTAATCGTATCGAGTTAAAAGGTATTGATTTTAAAGAAGATGGAAACATTCTCGGACACAAACTCGAGTACAACTTTAACTCACACAATGTATACATCACGGCAGACAAACAAAAGAATGGAATCAAAGCTAACTTCAAAATTCGCCACAACGTTGAAGATGGTTCCGTTCAACTAGCAGACCATTATCAACAAAATACTCCAATTGGCGATGGCCCTGTCCTTTTACCAGACAACCATTACCTGTCGACACAATCTGTCCTTTCGAAAGATCCCAACGAAAAGCGTGACCACATGGTCCTTCTTGAGTTTGTAACTGCTGCTGGGATTACACATGGCATGGATGAGCTCTACAAACATCATCACCACCATCACTAATAATACTAGTAGCGGCCGCTGCAG

pCopA with divergent CueR: (BBa_K1980006)

GAATTCGCGGCCGCTTCTAGAGTTATTACCCTGCGCGATGATGACAACAACCCGACAGGTTTTCAATAATCGGACAGTCGGCACTATCGTCGCCCGGACACGCGTTAGCCAGCGCCAGCAGTTGGTCCCGCATGCTCTGTAATTCTTCGATATGGCGCTCAATTTCCGCAACTTTTTCAAGGGTACGGCGTTTCACATCAGCAGAGTGACGTTGCGGATCGTTGAACAAATTGACCAGTTCACCGCTCTCCTCAAGGTTGAACCCTACTTGACGGGCCTGGCGCAGTAACGTCAACTCATTGAGGTGCTGTTGCGTATAGGTGCGATAACCATTCTCTGAGCGCATCGGCGGAGTAACCAAACCTTTTTCTTCATAAAAGCGGATTGCTTTGCTGGTCAGACCTGTGATCTTCGCCACATCGGAGATGTTCATCTGTAATTTCTCCTCTTTCTCTAGTAGCTAGCACAATACCTAGGACTGAGCTAGCTGTCAAACTAGAGAGTAGATAGATAGATGCACCCCGCCTGGTTTATTAATTTCTTGACCTTCCCCTTGCTGGAAGGTTTAACCTTTATCATACTAGAAAGAGGAGAAATACTAGTAGCGGCCGCTGCAG

pCusC mKate2: (BBa_K1980007)

GAATTCGCGGCCGCTTCTAGAGGCGGGATCAGATGGCAATCGCTTATTGGCAAAATGACAATTTTGTCATTTTTCTGTCACCGGAAAATCAGAGCCTGGCGAGTAAAGTTGGCGGCATAAGTAGTAAAAATTAAGAGGTATATATTAATGTCAGAATTAATTAAAGAAAATATGCACATGAAATTATATATGGAAGGTACTGTCAACAATCATCATTTCAAATGCACATCCGAAGGTGAAGGTAAACCATATGAAGGCACACAAACAATGCGCATCAAAGCAGTTGAAGGTGGACCCCTGCCCTTTGCGTTTGACATTCTCGCAACGAGCTTTATGTACGGGTCTAAAACTTTTATCAATCACACCCAAGGCATTCCTGACTTTTTTAAACAGTCCTTTCCTGAAGGCTTTACCTGGGAACGTGTAACAACTTATGAAGATGGCGGTGTACTTACAGCAACTCAAGATACGAGTTTACAAGATGGCTGTCTGATTTACAATGTTAAAATCCGTGGCGTAAATTTCCCGAGTAACGGACCCGTAATGCAAAAAAAAACTCTTGGTTGGGAAGCATCAACAGAAACCTTATATCCTGCGGACGGTGGCTTAGAAGGACGCGCAGACATGGCACTGAAATTAGTTGGAGGCGGTCATTTAATCTGCAACCTGAAAACAACCTATCGTTCCAAAAAACCCGCTAAAAACCTTAAAATGCCTGGAGTATACTATGTTGATCGTCGCTTAGAACGTATTAAAGAAGCTGATAAAGAAACCTACGTTGAACAACATGAAGTAGCCGTAGCCCGTTATTGTGACCTTCCGTCGAAATTAGGACATCGTTGATAATACTAGTAGCGGCCGCTGCAG

pCopA CueR sfGFP: (BBa_K1980008)

GAATTCGCGGCCGCTTCTAGAGGGTTTATTAATTTCTTGACCTTCCCCTTGCTGGAAGGTTTAACCTTTATCATACTAGAAAGAGGAGAAATTACAGATGAACATCTCCGATGTGGCGAAGATCACAGGTCTGACCAGCAAAGCAATCCGCTTTTATGAAGAAAAAGGTTTGGTTACTCCGCCGATGCGCTCAGAGAATGGTTATCGCACCTATACGCAACAGCACCTCAATGAGTTGACGTTACTGCGCCAGGCCCGTCAAGTAGGGTTCAACCTTGAGGAGAGCGGTGAACTGGTCAATTTGTTCAACGATCCGCAACGTCACTCTGCTGATGTGAAACGCCGTACCCTTGAAAAAGTTGCGGAAATTGAGCGCCATATCGAAGAATTACAGAGCATGCGGGACCAACTGCTGGCGCTGGCTAACGCGTGTCCGGGCGACGATAGTGCCGACTGTCCGATTATTGAAAACCTGTCGGGTTGTTGTCATCATCGCGCAGGGTAATAACATGCTGGTGAGAGGAGGAATTAACCTCATGAGCAAAGGAGAAGAACTTTTCACTGGAGTTGTCCCAATTCTTGTTGAATTAGATGGTGATGTTAATGGGCACAAATTTTCTGTCCGTGGAGAGGGTGAAGGTGATGCTACAAACGGAAAACTCACCCTTAAATTTATTTGCACTACTGGAAAACTACCTGTTCCCTGGCCAACACTTGTCACTACTCTGACCTATGGTGTTCAATGCTTTTCCCGTTATCCGGATCACATGAAACGGCATGACTTTTTCAAGAGTGCCATGCCCGAAGGTTATGTACAGGAACGCACTATATCTTTCAAAGATGACGGGACCTACAAGACGCGTGCTGAAGTCAAGTTTGAAGGTGATACCCTTGTTAATCGTATCGAGTTAAAAGGTATTGATTTTAAAGAAGATGGAAACATTCTCGGACACAAACTCGAGTACAACTTTAACTCACACAATGTATACATCACGGCAGACAAACAAAAGAATGGAATCAAAGCTAACTTCAAAATTCGCCACAACGTTGAAGATGGTTCCGTTCAACTAGCAGACCATTATCAACAAAATACTCCAATTGGCGATGGCCCTGTCCTTTTACCAGACAACCATTACCTGTCGACACAATCTGTCCTTTCGAAAGATCCCAACGAAAAGCGTGACCACATGGTCCTTCTTGAGTTTGTAACTGCTGCTGGGATTACACATGGCATGGATGAGCTCTACAAACATCATCACCACCATCACTAATAATACTAGTAGCGGCCGCTGCAG

pCusC CusR mKate2: (BBa_K1980009)

GAATTCGCGGCCGCTTCTAGAGGCGGGATCAGATGGCAATCGCTTATTGGCAAAATGACAATTTTGTCATTTTTCTGTCACCGGAAAATCAGAGCCTGGCGAGTAAAGTTGGCGGCATAATACTAGAAAGAGGAGAAATTACAGATGAAGCTGCTTATCGTTGAGGATGAAAAAAAAACAGGCGAATATCTTACAAAAGGACTGACGGAGGCTGGATTTGTAGTTGACTTAGCCGACAATGGGCTTAATGGGTACCATCTTGCAATGACGGGGGACTATGATTTAATCATCTTAGATATCATGTTACCAGACGTAAATGGATGGGATATTGTGCGTATGTTGCGCTCAGCTAACAAAGGAATGCCCATCCTGCTGCTGACCGCGTTAGGAACTATCGAACATCGTGTTAAAGGACTGGAATTGGGCGCAGATGATTATCTGGTAAAACCCTTCGCTTTTGCCGAACTGTTAGCACGTGTCCGCACTCTGTTACGTCGCGGCGCCGCGGTCATCATTGAATCTCAATTTCAGGTAGCAGACCTTATGGTAGATCTTGTAAGTCGCAAGGTTACACGTTCTGGTACACGCATCACCTTAACCTCCAAGGAGTTTACATTGCTTGAGTTTTTCCTTCGTCACCAGGGAGAAGTCCTTCCACGTTCACTGATCGCATCTCAGGTTTGGGACATGAATTTTGACTCAGACACCAACGCAATTGATGTGGCGGTCAAGCGTTTACGTGGAAAGATCGACAACGACTTTGAGCCCAAACTGATCCAAACGGTGCGTGGGGTTGGATATATGCTGGAGGTCCCCGATGGTCAATAATAACATGCTGGTGAGAGGAGGAATTAACCTCATGAGCGAACTAATCAAAGAGAACATGCACATGAAATTATATATGGAAGGTACTGTCAACAATCATCATTTCAAATGCACATCCGAAGGTGAAGGTAAACCATATGAAGGCACACAAACAATGCGCATCAAAGCAGTTGAAGGTGGACCCCTGCCCTTTGCGTTTGACATTCTCGCAACGAGCTTTATGTACGGGTCTAAAACTTTTATCAATCACACCCAAGGCATTCCTGACTTTTTTAAACAGTCCTTTCCTGAAGGCTTTACCTGGGAACGTGTAACAACTTATGAAGATGGCGGTGTACTTACAGCAACTCAAGATACGAGTTTACAAGATGGCTGTCTGATTTACAATGTTAAAATCCGTGGCGTAAATTTCCCGAGTAACGGACCCGTAATGCAAAAAAAAACTCTTGGTTGGGAAGCATCAACAGAAACCTTATATCCTGCGGACGGTGGCTTAGAAGGACGCGCAGACATGGCACTGAAATTAGTTGGAGGCGGTCATTTAATCTGCAACCTGAAAACAACCTATCGTTCCAAAAAACCCGCTAAAAACCTTAAAATGCCTGGAGTATACTATGTTGATCGTCGCTTAGAACGTATTAAAGAAGCTGATAAAGAAACCTACGTTGAACAACATGAAGTAGCCGTAGCCCGTTATTGTGACCTTCCGTCGAAATTAGGACATCGTCATCATCACCACCATCACTAATAATACTAGTAGCGGCCGCTGCAG

pCopA TAT Csp1 sfGFP with divergent CueR: (BBa_K1980010)

GAATTCGCGGCCGCTTCTAGAGTTATTACCCTGCGCGATGATGACAACAACCCGACAGGTTTTCAATAATCGGACAGTCGGCACTATCGTCGCCCGGACACGCGTTAGCCAGCGCCAGCAGTTGGTCCCGCATGCTCTGTAATTCTTCGATATGGCGCTCAATTTCCGCAACTTTTTCAAGGGTACGGCGTTTCACATCAGCAGAGTGACGTTGCGGATCGTTGAACAAATTGACCAGTTCACCGCTCTCCTCAAGGTTGAACCCTACTTGACGGGCCTGGCGCAGTAACGTCAACTCATTGAGGTGCTGTTGCGTATAGGTGCGATAACCATTCTCTGAGCGCATCGGCGGAGTAACCAAACCTTTTTCTTCATAAAAGCGGATTGCTTTGCTGGTCAGACCTGTGATCTTCGCCACATCGGAGATGTTCATCTGTAATTTCTCCTCTTTCTCTAGTAGCTAGCACAATACCTAGGACTGAGCTAGCTGTCAAACTAGAGAGTAGATAGATAGATGCACCCCGCCTGGTTTATTAATTTCTTGACCTTCCCCTTGCTGGAAGGTTTAACCTTTATCATACTAGAAAGAGGAGAAATACTAGATGCAACGTCGTGACTTCCTGAAATACAGTGTTGCTCTTGGGGTTGCTTCCGCATTACCCCTTTGGTCCCGCGCAGTGTTTGCTGGTGAAGACCCGCACGCAGGCCATAAGATGTCTCATGGTGCGAAGTACAAAGCACTTCTTGACTCTTCCTCCCATTGTGTTGCGGTAGGCGAGGACTGTCTGCGTCACTGTTTTGAAATGCTTGCTATGAACGACGCGAGTATGGGGGCGTGCACCAAAGCCACCTACGATCTTGTAGCCGCCTGCGGAGCATTAGCTAAGCTGGCGGGGACCAACTCAGCCTTTACACCAGCCTTCGCCAAAGTCGTTGCTGATGTATGTGCCGCGTGCAAAAAGGAATGTGACAAGTTTCCATCCATTGCCGAATGTAAGGCTTGCGGAGAGGCGTGCCAGGCTTGTGCAGAAGAGTGTCACAAAGTCGCGGCCGGCAGTGGGTCTGGGTCGAGCAAAGGAGAAGAACTTTTCACTGGAGTTGTCCCAATTCTTGTTGAATTAGATGGTGATGTTAATGGGCACAAATTTTCTGTCCGTGGAGAGGGTGAAGGTGATGCTACAAACGGAAAACTCACCCTTAAATTTATTTGCACTACTGGAAAACTACCTGTTCCCTGGCCAACACTTGTCACTACTCTGACCTATGGTGTTCAATGCTTTTCCCGTTATCCGGATCACATGAAACGGCATGACTTTTTCAAGAGTGCCATGCCCGAAGGTTATGTACAGGAACGCACTATATCTTTCAAAGATGACGGGACCTACAAGACGCGTGCTGAAGTCAAGTTTGAAGGTGATACCCTTGTTAATCGTATCGAGTTAAAAGGTATTGATTTTAAAGAAGATGGAAACATTCTCGGACACAAACTCGAGTACAACTTTAACTCACACAATGTATACATCACGGCAGACAAACAAAAGAATGGAATCAAAGCTAACTTCAAAATTCGCCACAACGTTGAAGATGGTTCCGTTCAACTAGCAGACCATTATCAACAAAATACTCCAATTGGCGATGGCCCTGTCCTTTTACCAGACAACCATTACCTGTCGACACAATCTGTCCTTTCGAAAGATCCCAACGAAAAGCGTGACCACATGGTCCTTCTTGAGTTTGTAACTGCTGCTGGGATTACACATGGCATGGATGAGCTCTACAAACATCATCACCACCATCACTAATAATACTAGTAGCGGCCGCTGCAG

pCopA MymT with divergent CueR: (BBa_K1980011)

GAATTCGCGGCCGCTTCTAGAGTTATTACCCTGCGCGATGATGACAACAACCCGACAGGTTTTCAATAATCGGACAGTCGGCACTATCGTCGCCCGGACACGCGTTAGCCAGCGCCAGCAGTTGGTCCCGCATGCTCTGTAATTCTTCGATATGGCGCTCAATTTCCGCAACTTTTTCAAGGGTACGGCGTTTCACATCAGCAGAGTGACGTTGCGGATCGTTGAACAAATTGACCAGTTCACCGCTCTCCTCAAGGTTGAACCCTACTTGACGGGCCTGGCGCAGTAACGTCAACTCATTGAGGTGCTGTTGCGTATAGGTGCGATAACCATTCTCTGAGCGCATCGGCGGAGTAACCAAACCTTTTTCTTCATAAAAGCGGATTGCTTTGCTGGTCAGACCTGTGATCTTCGCCACATCGGAGATGTTCATCTGTAATTTCTCCTCTTTCTCTAGTAGCTAGCACAATACCTAGGACTGAGCTAGCTGTCAAACTAGAGAGTAGATAGATAGATGCACCCCGCCTGGTTTATTAATTTCTTGACCTTCCCCTTGCTGGAAGGTTTAACCTTTATCATACTAGAAAGAGGAGAAATACTAGATGCGTGTAATTCGCATGACTAATTATGAAGCCGGTACACTTTTGACTTGTAGCCACGAGGGGTGCGGCTGTCGTGTTCGTATTGAAGTCCCGTGTCATTGTGCCGGAGCGGGCGACGCTTACCGCTGCACCTGTGGAGATGAACTGGCTCCTGTGAAACATCATCACCACCATCACTAATAATACTAGTAGCGGCCGCTGCAG

pCopA MymTsfGFP with divergent CueR: (BBa_K1980012)

GAATTCGCGGCCGCTTCTAGAGTTATTACCCTGCGCGATGATGACAACAACCCGACAGGTTTTCAATAATCGGACAGTCGGCACTATCGTCGCCCGGACACGCGTTAGCCAGCGCCAGCAGTTGGTCCCGCATGCTCTGTAATTCTTCGATATGGCGCTCAATTTCCGCAACTTTTTCAAGGGTACGGCGTTTCACATCAGCAGAGTGACGTTGCGGATCGTTGAACAAATTGACCAGTTCACCGCTCTCCTCAAGGTTGAACCCTACTTGACGGGCCTGGCGCAGTAACGTCAACTCATTGAGGTGCTGTTGCGTATAGGTGCGATAACCATTCTCTGAGCGCATCGGCGGAGTAACCAAACCTTTTTCTTCATAAAAGCGGATTGCTTTGCTGGTCAGACCTGTGATCTTCGCCACATCGGAGATGTTCATCTGTAATTTCTCCTCTTTCTCTAGTAGCTAGCACAATACCTAGGACTGAGCTAGCTGTCAAACTAGAGAGTAGATAGATAGATGCACCCCGCCTGGTTTATTAATTTCTTGACCTTCCCCTTGCTGGAAGGTTTAACCTTTATCATACTAGAAAGAGGAGAAATACTAGATGCGTGTAATTCGCATGACTAATTATGAAGCCGGTACACTTTTGACTTGTAGCCACGAGGGGTGCGGCTGTCGTGTTCGTATTGAAGTCCCGTGTCATTGTGCCGGAGCGGGCGACGCTTACCGCTGCACCTGTGGAGATGAACTGGCTCCTGTGAAAGGCAGTGGGTCTGGGTCGAGCAAAGGAGAAGAACTTTTCACTGGAGTTGTCCCAATTCTTGTTGAATTAGATGGTGATGTTAATGGGCACAAATTTTCTGTCCGTGGAGAGGGTGAAGGTGATGCTACAAACGGAAAACTCACCCTTAAATTTATTTGCACTACTGGAAAACTACCTGTTCCCTGGCCAACACTTGTCACTACTCTGACCTATGGTGTTCAATGCTTTTCCCGTTATCCGGATCACATGAAACGGCATGACTTTTTCAAGAGTGCCATGCCCGAAGGTTATGTACAGGAACGCACTATATCTTTCAAAGATGACGGGACCTACAAGACGCGTGCTGAAGTCAAGTTTGAAGGTGATACCCTTGTTAATCGTATCGAGTTAAAAGGTATTGATTTTAAAGAAGATGGAAACATTCTCGGACACAAACTCGAGTACAACTTTAACTCACACAATGTATACATCACGGCAGACAAACAAAAGAATGGAATCAAAGCTAACTTCAAAATTCGCCACAACGTTGAAGATGGTTCCGTTCAACTAGCAGACCATTATCAACAAAATACTCCAATTGGCGATGGCCCTGTCCTTTTACCAGACAACCATTACCTGTCGACACAATCTGTCCTTTCGAAAGATCCCAACGAAAAGCGTGACCACATGGTCCTTCTTGAGTTTGTAACTGCTGCTGGGATTACACATGGCATGGATGAGCTCTACAAACATCATCACCACCATCACTAATAATACTAGTAGCGGCCGCTGCAG

Primers

We amplified all out Gblock first using the primers named Forw. and Rev. If this failed then we often used the primers His Rev (new reverse) and Constituative CueR forw (new forw) which are complementary to the His tag together with some of the biobrick suffix and the end of CueR and some of the biobrick prefix respectively.

For sequencing all parts in the shipping vector we used VF2 and VR. To sequence pCusC mKate, as soon as we received it, we used pCusC sequencing forw. and pCusC sequencing rev.

As our part pCusC CusR mKate was so long the sequencing using VR and VF2 primers failed to overlap on a number of runs. We therefore designed the Feedback pCusC mKate too big sequencing primers (FCKTB forw and FCKTB rev) that allowed us to sequence the middle of the part.

Forw:

CGACTTGATCACGTAGAATTCG

Rev:

ACACGATCGATATAACTGCAGC

His rev:

CGGCCGCTACTAGTATTATTAGTGATGG

Constitutive CueR forw:

CCGCTTCTAGAGTTATTACCCTGCG

VF2:

TGCCACCTGACGTCTAAGAA

VR:

ATTACCGCCTTTGAGTGAGC

pCusC sequencing forw:

ATTTTCGCCAGATATCGACGTCTAAG

pCusC sequencing rev:

CGTCGATTTTTGTGATGCTCGTCAG

FCKTB forw:

CTCAATTTCAGGTAGCAGACC

FCKTB rev:

GAATGCCTTGGGTGTGATTG

To chop the MymTsfGFP out of pCopA MymT sfGFP with divergent CueR to form pCopA with divergent CueR we used primers Anthony forw and Anthony rev. (don't ask) To chop pCusC out of pCusC mKate we used pCusC chop forw and pCusC chop rev.

Anthony forw:

TAAGGATGATTTCTGGAATTCG

Anthony Rev:

TAGCCTGCAGCGGCCGCTACTAGTATTTCTCCTCTTTCTAGTATG

pCusC chop forw:

TGACGAATTCGCGGCCGCTTCTAGAGGCGGGATCAGATGGCAATC

pCusC chop rev:

TGACCTGCAGCGGCCGCTACTAGTATTATGCCGCCAACTTTACTC

To move both TAT Csp1 HH and TAT Csp1 sfGFP HH into the expression vector pBAD we used the primers Ex P TAT Csp1 forw and Ex P Rev. To move MymT sfGFP into the expression vector pBAD we used the primers Ex P MymT forw and Ex P Rev. To chop MymT out of MymT sfGFP and then ligate it into shipping (refused to ampfly from gBlock) we used the primers MymT only cut rev and MymT shipping. To chop MymT out of MymT sfGFP and then ligate it into pBAD we used the primers MymT only cut rev and Ex MymT forw:

Ex P TAT Csp1 forw:

TAGCTCATGAGCCAACGTCGTGACTTCCTGAAATACAG

Ex P Rev:

TTTTGCCGGACTGCAGCG

Ex MymT forw:

TGACTCATGAGAGTAATTCGCATGACTAATTATGAAGCCG

MymT only cut rev:

TACTCTGCAGCGGCCGCTACTAGTATTATTATTTCACAGGAGCCAGTTCATC

MymT shipping:

AGGATGATTTCTGGAATTCGC

Vectors

We received pCusC mKate in a plasmid with chloramphenicol resistance and a ColE1 origin (here with the pCusC mKate included). All other parts were ligated and tested in the pSB1C3 shipping vector. For the parts MymT, MymT sfGFP, TAT Csp1 and TAT Csp1 sfGFP we amplified them from the shipping vector, digested with BspH1 and Pst1 and ligated into the pBAD HisB expression vector that had been digested with Nco1 and Pst1.

pCusC arrival plasmid with pCusC RFP:

TAAGAAACCATTATTATCATGACATTAACCTATAAAAATAGGCGTATCACGAGGCCCTTTCGTCTTCACCTCGAGTGCCACCTGACGTCTAAGAAACCATTATTATCATGACATTAACCTATAAAAATAGGCGTATCACGAGGCAGAATTTCAGATAAAAAAAATCCTTAGCTTTCGCTAAGGATGATTTCTGACCTTGGCCGACTCTGGTAAGCGGGATCAGATGGCAATCGCTTATTGGCAAAATGACAATTTTGTCATTTTTCTGTCACCGGAAAATCAGAGCCTGGCGAGTAAAGTTGGCGGCATAACTAGTAAAAATTAAGAGGTATATATTAATGTCAGAATTAATTAAAGAAAATATGCACATGAAATTATATATGGAAGGTACTGTCAACAATCATCATTTCAAATGCACATCCGAAGGTGAAGGTAAACCATATGAAGGCACACAAACAATGCGCATCAAAGCAGTTGAAGGTGGACCCCTGCCCTTTGCGTTTGACATTCTCGCAACGAGCTTTATGTACGGGTCTAAAACTTTTATCAATCACACCCAAGGCATTCCTGACTTTTTTAAACAGTCCTTTCCTGAAGGCTTTACCTGGGAACGTGTAACAACTTATGAAGATGGCGGTGTACTTACAGCAACTCAAGATACGAGTTTACAAGATGGCTGTCTGATTTACAATGTTAAAATCCGTGGCGTAAATTTCCCGAGTAACGGACCCGTAATGCAAAAAAAAACTCTTGGTTGGGAAGCATCAACAGAAACCTTATATCCTGCGGACGGTGGCTTAGAAGGACGCGCAGACATGGCACTGAAATTAGTTGGAGGCGGTCATTTAATCTGCAACCTGAAAACAACCTATCGTTCCAAAAAACCCGCTAAAAACCTTAAAATGCCTGGAGTATACTATGTTGATCGTCGCTTAGAACGTATTAAAGAAGCTGATAAAGAAACCTACGTTGAACAACATGAAGTAGCCGTAGCCCGTTATTGTGACCTTCCGTCGAAATTAGGACATCGTTGATAAGGCTTCCTCGCTCACTGACTCGCTGCGCTCGGTCGTTCGGCTGCGGCGAGCGGTATCAGCTCACTCAAAGGCGGTAATCCTAGGGCGTTCGGCTGCGGCGAGCGGTATCAGCTCACTCAAAGGCGGTAATACGGTTATCCACAGAATCAGGGGATAACGCAGGAAAGAACATGTGAGCAAAAGGCCAGCAAAAGGCCAGGAACCGTAAAAAGGCCGCGTTGCTGGCGTTTTTCCATAGGCTCCGCCCCCCTGACGAGCATCACAAAAATCGACGCTCAAGTCAGAGGTGGCGAAACCCGACAGGACTATAAAGATACCAGGCGTTTCCCCCTGGAAGCTCCCTCGTGCGCTCTCCTGTTCCGACCCTGCCGCTTACCGGATACCTGTCCGCCTTTCTCCCTTCGGGAAGCGTGGCGCTTTCTCAATGCTCACGCTGTAGGTATCTCAGTTCGGTGTAGGTCGTTCGCTCCAAGCTGGGCTGTGTGCACGAACCCCCCGTTCAGCCCGACCGCTGCGCCTTATCCGGTAACTATCGTCTTGAGTCCAACCCGGTAAGACACGACTTATCGCCACTGGCAGCAGCCACTGGTAACAGGATTAGCAGAGCGAGGTATGTAGGCGGTGCTACAGAGTTCTTGAAGTGGTGGCCTAACTACGGCTACACTAGAAGGACAGTATTTGGTATCTGCGCTCTGCTGAAGCCAGTTACCTTCGGAAAAAGAGTTGGTAGCTCTTGATCCGGCAAACAAACCACCGCTGGTAGCGGTGGTTTTTTTGTTTGCAAGCAGCAGATTACGCGCAGAAAAAAAGGATCTCAAGAAGATCCTTTGATCTTTTCTACGGGGTCTGACGCTCAGTGGAACGAAAACTCACGTTAAGGGATTTTGGTCATGACTTGTGCTTGGATTCTCACCAATAAAAAACGCCCGGCGGCAACCGAGCGTTCTGAACAAATCCAGATGGAGTTCTGAGGTCATTACTGGATCTATCAACAGGAGTCCAAGCGAGCTCGATATCAAATTACGCCCCGCCCTGCCACTCATCGCAGTACTGTTGTAATTCATTAAGCATTCTGCCGACATGGAAGCCATCACAGACGGCATGATGAACCTGAATCGCCAGCGGCATCAGCACCTTGTCGCCTTGCGTATAATATTTGCCCATGGTGAAAACGGGGGCGAAGAAGTTGTCCATATTGGCCACGTTTAAATCAAAACTGGTGAAACTCACCCAGGGATTGGCTGAGACGAAAAACATATTCTCAATAAACCCTTTAGGGAAATAGGCCAGGTTTTCACCGTAACACGCCACATCTTGCGAATATATGTGTAGAAACTGCCGGAAATCGTCGTGGTATTCACTCCAGAGCGATGAAAACGTTTCAGTTTGCTCATGGAAAACGGTGTAACAAGGGTGAACACTATCCCATATCACCAGCTCACCGTCTTTCATTGCCATACGAAATTCCGGATGAGCATTCATCAGGCGGGCAAGAATGTGAATAAAGGCCGGATAAAACTTGTGCTTATTTTTCTTTACGGTCTTTAAAAAGGCCGTAATATCCAGCTGAACGGTCTGGTTATAGGTACATTGAGCAACTGACTGAAATGCCTCAAAATGTTCTTTACGATGCCATTGGGATATATCAACGGTGGTATATCCAGTGATTTTTTTCTCCATTTTAGCTTCCTTAGCTCCTGAAAATCTCGATAACTCAAAAAATACGCCCGGTAGTGATCTTATTTCATTATGGTGAAAGTTGGAACCTCTTACGTGCCGATCAACGTCTCATTTTCGCCAGATATCGACGTC

Shipping vector:

TACTAGTAGCGGCCGCTGCAGTCCGGCAAAAAAGGGCAAGGTGTCACCACCCTGCCCTTTTTCTTTAAAACCGAAAAGATTACTTCGCGTTATGCAGGCTTCCTCGCTCACTGACTCGCTGCGCTCGGTCGTTCGGCTGCGGCGAGCGGTATCAGCTCACTCAAAGGCGGTAATACGGTTATCCACAGAATCAGGGGATAACGCAGGAAAGAACATGTGAGCAAAAGGCCAGCAAAAGGCCAGGAACCGTAAAAAGGCCGCGTTGCTGGCGTTTTTCCACAGGCTCCGCCCCCCTGACGAGCATCACAAAAATCGACGCTCAAGTCAGAGGTGGCGAAACCCGACAGGACTATAAAGATACCAGGCGTTTCCCCCTGGAAGCTCCCTCGTGCGCTCTCCTGTTCCGACCCTGCCGCTTACCGGATACCTGTCCGCCTTTCTCCCTTCGGGAAGCGTGGCGCTTTCTCATAGCTCACGCTGTAGGTATCTCAGTTCGGTGTAGGTCGTTCGCTCCAAGCTGGGCTGTGTGCACGAACCCCCCGTTCAGCCCGACCGCTGCGCCTTATCCGGTAACTATCGTCTTGAGTCCAACCCGGTAAGACACGACTTATCGCCACTGGCAGCAGCCACTGGTAACAGGATTAGCAGAGCGAGGTATGTAGGCGGTGCTACAGAGTTCTTGAAGTGGTGGCCTAACTACGGCTACACTAGAAGAACAGTATTTGGTATCTGCGCTCTGCTGAAGCCAGTTACCTTCGGAAAAAGAGTTGGTAGCTCTTGATCCGGCAAACAAACCACCGCTGGTAGCGGTGGTTTTTTTGTTTGCAAGCAGCAGATTACGCGCAGAAAAAAAGGATCTCAAGAAGATCCTTTGATCTTTTCTACGGGGTCTGACGCTCAGTGGAACGAAAACTCACGTTAAGGGATTTTGGTCATGAGATTATCAAAAAGGATCTTCACCTAGATCCTTTTAAATTAAAAATGAAGTTTTAAATCAATCTAAAGTATATATGAGTAAACTTGGTCTGACAGCTCGAGGCTTGGATTCTCACCAATAAAAAACGCCCGGCGGCAACCGAGCGTTCTGAACAAATCCAGATGGAGTTCTGAGGTCATTACTGGATCTATCAACAGGAGTCCAAGCGAGCTCGATATCAAATTACGCCCCGCCCTGCCACTCATCGCAGTACTGTTGTAATTCATTAAGCATTCTGCCGACATGGAAGCCATCACAAACGGCATGATGAACCTGAATCGCCAGCGGCATCAGCACCTTGTCGCCTTGCGTATAATATTTGCCCATGGTGAAAACGGGGGCGAAGAAGTTGTCCATATTGGCCACGTTTAAATCAAAACTGGTGAAACTCACCCAGGGATTGGCTGAGACGAAAAACATATTCTCAATAAACCCTTTAGGGAAATAGGCCAGGTTTTCACCGTAACACGCCACATCTTGCGAATATATGTGTAGAAACTGCCGGAAATCGTCGTGGTATTCACTCCAGAGCGATGAAAACGTTTCAGTTTGCTCATGGAAAACGGTGTAACAAGGGTGAACACTATCCCATATCACCAGCTCACCGTCTTTCATTGCCATACGAAATTCCGGATGAGCATTCATCAGGCGGGCAAGAATGTGAATAAAGGCCGGATAAAACTTGTGCTTATTTTTCTTTACGGTCTTTAAAAAGGCCGTAATATCCAGCTGAACGGTCTGGTTATAGGTACATTGAGCAACTGACTGAAATGCCTCAAAATGTTCTTTACGATGCCATTGGGATATATCAACGGTGGTATATCCAGTGATTTTTTTCTCCATTTTAGCTTCCTTAGCTCCTGAAAATCTCGATAACTCAAAAAATACGCCCGGTAGTGATCTTATTTCATTATGGTGAAAGTTGGAACCTCTTACGTGCCCGATCAACTCGAGTGCCACCTGACGTCTAAGAAACCATTATTATCATGACATTAACCTATAAAAATAGGCGTATCACGAGGCAGAATTTCAGATAAAAAAAATCCTTAGCTTTCGCTAAGGATGATTTCTGGAATTCGCGGCCGCTTCTAGAG

pBAD HisB:

AAGAAACCAATTGTCCATATTGCATCAGACATTGCCGTCACTGCGTCTTTTACTGGCTCTTCTCGCTAACCAAACCGGTAACCCCGCTTATTAAAAGCATTCTGTAACAAAGCGGGACCAAAGCCATGACAAAAACGCGTAACAAAAGTGTCTATAATCACGGCAGAAAAGTCCACATTGATTATTTGCACGGCGTCACACTTTGCTATGCCATAGCATTTTTATCCATAAGATTAGCGGATCCTACCTGACGCTTTTTATCGCAACTCTCTACTGTTTCTCCATACCCGTTTTTTGGGCTAACAGGAGGAATTAACCATGGGGGGTTCTCATCATCATCATCATCATGGTATGGCTAGCATGACTGGTGGACAGCAAATGGGTCGGGATCTGTACGACGATGACGATAAGGATCCGAGCTCGAGATCTGCAGCTGGTACCATATGGGAATTCGAAGCTTGGCTGTTTTGGCGGATGAGAGAAGATTTTCAGCCTGATACAGATTAAATCAGAACGCAGAAGCGGTCTGATAAAACAGAATTTGCCTGGCGGCAGTAGCGCGGTGGTCCCACCTGACCCCATGCCGAACTCAGAAGTGAAACGCCGTAGCGCCGATGGTAGTGTGGGGTCTCCCCATGCGAGAGTAGGGAACTGCCAGGCATCAAATAAAACGAAAGGCTCAGTCGAAAGACTGGGCCTTTCGTTTTATCTGTTGTTTGTCGGTGAACGCTCTCCTGAGTAGGACAAATCCGCCGGGAGCGGATTTGAACGTTGCGAAGCAACGGCCCGGAGGGTGGCGGGCAGGACGCCCGCCATAAACTGCCAGGCATCAAATTAAGCAGAAGGCCATCCTGACGGATGGCCTTTTTGCGTTTCTACAAACTCTTTTGTTTATTTTTCTAAATACATTCAAATATGTATCCGCTCATGAGACAATAACCCTGATAAATGCTTCAATAATATTGAAAAAGGAAGAGTATGAGTATTCAACATTTCCGTGTCGCCCTTATTCCCTTTTTTGCGGCATTTTGCCTTCCTGTTTTTGCTCACCCAGAAACGCTGGTGAAAGTAAAAGATGCTGAAGATCAGTTGGGTGCACGAGTGGGTTACATCGAACTGGATCTCAACAGCGGTAAGATCCTTGAGAGTTTTCGCCCCGAAGAACGTTTTCCAATGATGAGCACTTTTAAAGTTCTGCTATGTGGCGCGGTATTATCCCGTGTTGACGCCGGGCAAGAGCAACTCGGTCGCCGCATACACTATTCTCAGAATGACTTGGTTGAGTACTCACCAGTCACAGAAAAGCATCTTACGGATGGCATGACAGTAAGAGAATTATGCAGTGCTGCCATAACCATGAGTGATAACACTGCGGCCAACTTACTTCTGACAACGATCGGAGGACCGAAGGAGCTAACCGCTTTTTTGCACAACATGGGGGATCATGTAACTCGCCTTGATCGTTGGGAACCGGAGCTGAATGAAGCCATACCAAACGACGAGCGTGACACCACGATGCCTGTAGCAATGGCAACAACGTTGCGCAAACTATTAACTGGCGAACTACTTACTCTAGCTTCCCGGCAACAATTAATAGACTGGATGGAGGCGGATAAAGTTGCAGGACCACTTCTGCGCTCGGCCCTTCCGGCTGGCTGGTTTATTGCTGATAAATCTGGAGCCGGTGAGCGTGGGTCTCGCGGTATCATTGCAGCACTGGGGCCAGATGGTAAGCCCTCCCGTATCGTAGTTATCTACACGACGGGGAGTCAGGCAACTATGGATGAACGAAATAGACAGATCGCTGAGATAGGTGCCTCACTGATTAAGCATTGGTAACTGTCAGACCAAGTTTACTCATATATACTTTAGATTGATTTAAAACTTCATTTTTAATTTAAAAGGATCTAGGTGAAGATCCTTTTTGATAATCTCATGACCAAAATCCCTTAACGTGAGTTTTCGTTCCACTGAGCGTCAGACCCCGTAGAAAAGATCAAAGGATCTTCTTGAGATCCTTTTTTTCTGCGCGTAATCTGCTGCTTGCAAACAAAAAAACCACCGCTACCAGCGGTGGTTTGTTTGCCGGATCAAGAGCTACCAACTCTTTTTCCGAAGGTAACTGGCTTCAGCAGAGCGCAGATACCAAATACTGTCCTTCTAGTGTAGCCGTAGTTAGGCCACCACTTCAAGAACTCTGTAGCACCGCCTACATACCTCGCTCTGCTAATCCTGTTACCAGTGGCTGCTGCCAGTGGCGATAAGTCGTGTCTTACCGGGTTGGACTCAAGACGATAGTTACCGGATAAGGCGCAGCGGTCGGGCTGAACGGGGGGTTCGTGCACACAGCCCAGCTTGGAGCGAACGACCTACACCGAACTGAGATACCTACAGCGTGAGCTATGAGAAAGCGCCACGCTTCCCGAAGGGAGAAAGGCGGACAGGTATCCGGTAAGCGGCAGGGTCGGAACAGGAGAGCGCACGAGGGAGCTTCCAGGGGGAAACGCCTGGTATCTTTATAGTCCTGTCGGGTTTCGCCACCTCTGACTTGAGCGTCGATTTTTGTGATGCTCGTCAGGGGGGCGGAGCCTATGGAAAAACGCCAGCAACGCGGCCTTTTTACGGTTCCTGGCCTTTTGCTGGCCTTTTGCTCACATGTTCTTTCCTGCGTTATCCCCTGATTCTGTGGATAACCGTATTACCGCCTTTGAGTGAGCTGATACCGCTCGCCGCAGCCGAACGACCGAGCGCAGCGAGTCAGTGAGCGAGGAAGCGGAAGAGCGCCTGATGCGGTATTTTCTCCTTACGCATCTGTGCGGTATTTCACACCGCATATGGTGCACTCTCAGTACAATCTGCTCTGATGCCGCATAGTTAAGCCAGTATACACTCCGCTATCGCTACGTGACTGGGTCATGGCTGCGCCCCGACACCCGCCAACACCCGCTGACGCGCCCTGACGGGCTTGTCTGCTCCCGGCATCCGCTTACAGACAAGCTGTGACCGTCTCCGGGAGCTGCATGTGTCAGAGGTTTTCACCGTCATCACCGAAACGCGCGAGGCAGCAGATCAATTCGCGCGCGAAGGCGAAGCGGCATGCATAATGTGCCTGTCAAATGGACGAAGCAGGGATTCTGCAAACCCTATGCTACTCCGTCAAGCCGTCAATTGTCTGATTCGTTACCAATTATGACAACTTGACGGCTACATCATTCACTTTTTCTTCACAACCGGCACGGAACTCGCTCGGGCTGGCCCCGGTGCATTTTTTAAATACCCGCGAGAAATAGAGTTGATCGTCAAAACCAACATTGCGACCGACGGTGGCGATAGGCATCCGGGTGGTGCTCAAAAGCAGCTTCGCCTGGCTGATACGTTGGTCCTCGCGCCAGCTTAAGACGCTAATCCCTAACTGCTGGCGGAAAAGATGTGACAGACGCGACGGCGACAAGCAAACATGCTGTGCGACGCTGGCGATATCAAAATTGCTGTCTGCCAGGTGATCGCTGATGTACTGACAAGCCTCGCGTACCCGATTATCCATCGGTGGATGGAGCGACTCGTTAATCGCTTCCATGCGCCGCAGTAACAATTGCTCAAGCAGATTTATCGCCAGCAGCTCCGAATAGCGCCCTTCCCCTTGCCCGGCGTTAATGATTTGCCCAAACAGGTCGCTGAAATGCGGCTGGTGCGCTTCATCCGGGCGAAAGAACCCCGTATTGGCAAATATTGACGGCCAGTTAAGCCATTCATGCCAGTAGGCGCGCGGACGAAAGTAAACCCACTGGTGATACCATTCGCGAGCCTCCGGATGACGACCGTAGTGATGAATCTCTCCTGGCGGGAACAGCAAAATATCACCCGGTCGGCAAACAAATTCTCGTCCCTGATTTTTCACCACCCCCTGACCGCGAATGGTGAGATTGAGAATATAACCTTTCATTCCCAGCGGTCGGTCGATAAAAAAATCGAGATAACCGTTGGCCTCAATCGGCGTTAAACCCGCCACCAGATGGGCATTAAACGAGTATCCCGGCAGCAGGGGATCATTTTGCGCTTCAGCCATACTTTTCATACTCCCGCCATTCAGAG