Team:NCKU Tainan/Attributions

Team Attributions - iGEM NCKU

TEAM / Attributions
Experiments
Biobrick Construction

Ying Hsin Hong

Chia-En Wong

Fang-Wei, Yu

Wei Hsuan Wang

Medium Selection

Chia-En Wong

Fang-Wei, Yu

Eric, Po-Jen Wu

Glucose Functional Test

Chia-En Wong

Wei Hsuan Wang

Ying Hsin Hong

Urine Functional Test

Chia-En Wong

Tim, Hsieh Ting Lin

Wei Hsuan Wang

Fang-Wei, Yu

Safety System

Eric, Po-Jen Wu

Chia-En Wong

Ying Hsin Hong

Prototype Functional Test

Chia-En Wong

Wei Hsuan Wang

Meng Hsuan Tsai

Yi-Hsuan Chen

Drylab
Modeling

Shu-Yu Chen

Statistic Analysis

Hung-ching Chang

Engineering Design

Yi-Hsuan Chen

Meng Hsuan Tsai

Prototype Design

Chia-En Wong

Wei Hsuan Wang

Meng Hsuan Tsai

Yi-Hsuan Chen

Doodoo Kao

Alex Lu

Fang-Wei, Yu

Presentation and Poster

Lecturer Ching-Yi Yeh

Seow Heqing

Doodoo Kao

Fang-Wei, Yu

Meng Hsuan Tsai

Raymond Hou

Tim, Hsieh Ting Lin

Wiki

Chihsuan Huang

Jingfei Yang

Shih-Yu Chen

Tim, Hsieh Ting Lin

Human Practice and Policies

Seow Heqing

Meng Hsuan Tsai

Eva Liu

Raymond Hou

Yung Chiang Cheng

Fund Raising

Prof. Grace, I-Son Ng