Team:NCKU Tainan/Acknowledgement

Team Acknowledgement - iGEM NCKU

TEAM / Acknowledgement
General Support

President Huey-Jen Jenny Su

Vice President Tung Yang Chen

Professor Ming-Derg Lai

Professor Chin-Han Chang

Professor Chi-cheng Chiu

Financial Support
Golden Support

Diamond BioFund Inc.

Microbio Co., Ltd.

Silver Support

The DOW Chemical Company

NCKU (National Cheng Kung University)

GeneOnline

IDT (Integrated DNA Technologies)

MathWorks

Lab/Technical Support
Professor

Yan, Shian-Jang

Student

Yueh-Lin Ho

Pei-Hsuan Wu

Chien-Cheng Lai

Jia Bao Yan

Shi-Yi Tan

Pei-Hsun Kao

Department

Dept. of Life Science

Dept. of Physiology

iGEM NCTU_Formosa

Equipment Support

Dept. of Life Science

Dept. of Physiology

Dept. of Chemical Engineering

Prof. Shian-Jang Yan

Prof. Mei-Chin, Chen

Hardware Support

Dept. of Electrical Engineering

Prof. Shuenn-Yuh Lee

Yu-Jin Chun

Chia-Fu Lee

Human Practices Support
Staff in Asia-Pacific Conference

Hsin Yu Hsiao

Rainier

Chien Hui Hung

Vicky

Vita

Chen, Shu-Ting

Wanda

YE,YI-JYUN

Huang Xuan Yao

Special Support

Prof King-Low Chow

Prof Chuan-Hsiung Chang

Prof Wun-Liang Chen